ថ្នាំកូតម៉ាញេទិក

ថ្នាំកូតការពារបរិស្ថាន

យើងមានរោងចក្រ electroplating ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ដែលគាំទ្រការប្ដូរតាមបំណងនៃថ្នាំកូតផ្សេងៗ និងបំពេញតាមស្តង់ដារការពារបរិស្ថាន
១៦៦២០២០៦៦៧៦៨៧