ទិសដៅម៉ាញ៉េទិច

Hesheng Magnet Group អាចផ្គត់ផ្គង់មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន 4 ប្រភេទដូចជា NdFeB - មេដែក boron ដែក neodymium, SmCo - មេដែក cobalt samarium, Alnico និង មេដែក Ferrite ។សម្ភារៈម៉ាញេទិកផ្សេងគ្នាមានលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាញេទិកផ្ទាល់ខ្លួន ដំណើរការផលិតខុសៗគ្នា គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ។ពួកវាអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងក្នុងវិមាត្រដែលអាចផលិតបាន ហើយរូបរាងផ្សេងៗអាចត្រូវបានស្រោប ឬមិនស្រោប ហើយតម្រង់ទិសក្នុងទិសដៅមេដែកផ្សេងៗគ្នាតាមកម្មវិធី។

០១